Zaznacz stronę

Słup solarny

Najnowocześniejsze wcielenie słupów reklamowych to zasilane energią słoneczną słupy solarne inaczej
fotowoltaiczne. Sieć EKO słupów, którymi dysponujemy wystarczyła, aby w 2020 r. ograniczyć zużycie energii o 8,8
MWh i nie spowodować zanieczyszczenia środowiska o ponad 7 ton CO2 oraz 53 kg pyłów. Producent: AMS Projekt:
Zespół Projektowy pod kierownictwem Krzysztofa Ławickiego.

Umiejętności

Opublikowano w dniu