Zaznacz stronę

Pokryte dywanem rozchodnikowym zielone przystanki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie magazynują
wodę deszczową, obniżają zapylenie powietrza, absorbują CO. To inspirowane i wspierane przez naturę rozwiązanie
nature based solution, które zapewnia korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. producent:AMS Projekt: Zespół Projektowy pod kierownictwem Krzysztofa Ławickiego

Umiejętności

Opublikowano w dniu