Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.dobrywzor.com.pl zwanej dalej: Portalem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Portalu. Za prowadzenie przedmiotowego Portalu odpowiada Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; zwany dalej Spółką).

Prywatność użytkowników odwiedzających Portal jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz regulaminie konkursu „Dobry Wzór”.


Dane Inspektora Ochrony Danych

Pan/Pani: ………………………………

e-mail: rodo@iwp.com.pl

adres: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

 

Informacje

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiada Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe administratora (e-mail): rodo@iwp.com.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych lub adresem e-mail: rodo@iwp.com.pl lub w drodze pisemnej składając zapytanie pod adresem: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Dobry Wzór”, w zakresie przewidzianym w regulaminie;
 2.  w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
 3. w celach prowadzenia działań analitycznych poprzez wejście na stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie takich działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych,
 4. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 5. W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail, formularza kontaktowego, telefonicznie lub w inny dostępny sposób przetwarzanie danych osobowych nastąpi w sposób przewidziany w Klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną część niniejszej polityki prywatności.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania powoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie oraz kontaktu ze Spółką.
 2. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w konkursie odbiorcą danych będzie Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Państwa dane mogą być udostępnione:
 1. Podmiotom i osobom współpracującym ze Spółką w związku z organizacją konkursu, w tym podmiotom i osobom zajmującym się oceną uczestników, a także weryfikacją prawidłowości prowadzenia konkursu;
 2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
 3. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
 4. podmiotom realizującym obsługę prawną;
 5. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 1. Prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych to: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celуw przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o art. 7 ust. 3 RODO.
 2. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: rodo@iwp.com.pl) i wskazanie prawa, z którego chcecie Państwo skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli zatem uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO istnieje możliwość wniesienia skargi.
 4. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka cookies

 1. Portal korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Portalu.
 1. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.
 2. Portal wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkownikуw.
 3. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
 4. Pliki cookies zawierają między innymi następujące dane:
 5. a) IP komputera,
 6. b) informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 7. c) dane dotyczące sesji,
 8. d) dane przeglądarki internetowej,
 9. e) dane dotyczące urządzenia,
 10. f) dane dotyczące aktywności w Portalu.
 11. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 12. W ramach Portalu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb.
 13. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

Wykorzystywanie plików cookies

Zebrane pliki cookies są przechowywane przez Spókę przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Portalem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Portalu. Spółka wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Portalu do potrzeb odwiedzających ją Użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook Pixel

Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel udostępnioną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA ub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań w Portalu, zaimplementowałam w ramach serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację. Administrator otrzymuje informacje, jakie działania użytkownik podjął na stronie. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celуw, w tym marketingowych. Więcej informacji bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu osobistego konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Odnośniki do innych stron

W Portalu znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których Użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Spółka może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Portalu.