Zaznacz stronę

Laureat konkursu Dobry Wzór 2018 w kategorii Usługi – 4Nature System – Wertykalni podzielił się właśnie ciekawymi wynikami badań, jakie przeprowadził we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską.

W ciągu 12 tygodni w 10 dużych firmach ( między innymi w: Skanska, IKEA Retail, Tétris, WSP Poland, Keller Williams Poland, JLL, HB Reavis, Vastint) analizowano wpływ żywej natury na pracowników biurowych. Sprawdzano zmiany parametrów powietrza i analizowano odczucia pracowników. Analiza parametrów środowiska wewnętrznego, czyli drugi etap badania, wciąż trwa.
Badania obejmowały pomiary wybranych parametrów: temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego, stężenia pyłów zawieszonych oraz natężenia oświetlenia, a także przeprowadzenie ankiet zawierających pytania o subiektywne odczucia pracowników biurowych w kwestii warunków środowiska, zdrowia oraz wydajności pracy.

Analiza została przeprowadzona od października 2018 r. do stycznia 2019 r., w sezonie grzewczym ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego. Przed zainstalowaniem testowych zielonych ścian w wybranych biurach, przeprowadzono ankiety wśród pracowników badanych przestrzeni i dokonano pomiarów parametrów fizycznych powietrza w biurach. Następnie, na okres 8 tygodni, do wybranych 10 biur wstawiono, bezpośrednio w najbliższe otoczenie pracowników, 34 zielone prototypy z automatycznym systemem nawadniania. Użyto 1444 roślin. Badania przeprowadzono na grupie 93 osób pracujących w 10 odrębnych firmach o łącznej powierzchni 694 mkw.

Wyniki pierwszego etapu badania (ankiet percepcji pracowników) są bardzo interesujące i potwierdzają potrzebę natury w miejscu pracy.
Z przeprowadzonych badań ankietowych wypływa szereg interesujących wniosków. Przede wszystkim PRZED przeprowadzeniem badania 60% osób było NIEZADOWOLONYCH z liczby roślin w swoim biurze.

Po wprowadzeniu roślinności znacznie wzrósł odsetek osób zadowolonych ze swojego biura.

 • Odnotowano znaczny wzrost poziomu satysfakcji z jakości powietrza w biurach w okresie, kiedy moduły testowe były obecne w przestrzeniach pracy.
 • Wstawienie roślin wyeliminowało niezadowolenie ze zbyt suchego powietrza.
 • Subiektywna ocena stanu zdrowia wypadała bardziej pozytywnie, kiedy rośliny były obecne w badanych przestrzeniach pracy.
 • Zauważalna jest różnica w odczuwaniu zmęczenia i koncentracji u pracowników przed wstawieniem roślin i w trakcie trwania badania (na korzyść tego ostatniego).
 • Po usunięciu zielonych ścian z przestrzeni pracy pracownicy zostali zapytani o ocenę wpływu roślinności na różne obszary:
 • estetyka biura w czasie, kiedy stały w nim zielone ściany, została oceniona przez 94% osób pozytywnie;
 • 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy;
 • według 84% pracowników nastąpiła poprawa jakości powietrza;
 • poprawę samopoczucia zaobserwowało 84% osób;
 • pozytywny wpływ na efektywność pracy zauważyło 62% pracowników, natomiast 34% oceniło ten wpływ neutralnie;
 • poprawę zdrowia zauważyło 52% respondentów, z kolei 44% osób oceniło ten wpływ neutralnie.

Aż 88% ankietowanych oceniło pozytywnie sam fakt wprowadzenia do biura roślinności, a 92% z nich chce mieć w przyszłości rośliny w biurze. 88% pracowników chce mieć rośliny maksymalnie blisko swojego stanowiska pracy – najlepiej do 2 metrów.

Powyższe wnioski pokazują, że projektowanie wnętrz biurowych, w których ważnym elementem jest roślinność,  to zdecydowanie trend przyszłości.

Więcej o badaniach w pdf 4Nature System – Wertykalni

Źródło: 4Nature System – Wertykalni