Zaznacz stronę

22 października w IWP odbyły się obrady Jury Konkursu dobry Wzór 2018. 14 ekspertów pod przewodnictwem Katarzyny Rzehak, dyrektor kreatywnej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego oceniło cechy wizualne, użytkowe, parametry ekonomiczne oraz wartości dodatkowe 119 finałowych produktów i usług. Po burzliwych obradach jury wybrało laureatów tytułu Dobry Wzór 2018.
W skład multidyscyplinarnego Jury wchodzą eksperci wieli branż m.in. wzornictwa, projektowania usług, projektowania grafiki i opakowań, nowych technologii, materiałów dla przemysłu wdrążającego design, wdrażania nowych produktów na rynek, badań ergonomicznych i ekonomii, instytucji gospodarczych i społecznych związanych z wzornictwem, instytucji z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, projektanci.
Laureatów nagrody Dobry Wzór 2018 poznamy już 25 października podczas Gali finałowej.