Zaznacz stronę

Rodzina maszyn Krozmet Farmer

Urządzenia ułatwiają i przyspieszają pracę rolnikom przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, np. wózek
transportowy do bel umożliwia grupowanie bel za prasą jednocześnie po dwie obok siebie. Dzięki temu w trakcie
zwożenia bel z pola podczas jednego podjazdu ładowane są dwie bele.

Umiejętności

Opublikowano w dniu