Zaznacz stronę

Katalog wydawniczy 2021 | Narodowe Centrum Kultury

Katalog prezentujący publikacje z zakresu kultury, sztuki, historii, literatury promuje nie tylko książki o wysokiej
wartości merytorycznej i edytorskiej, ale również działania ekologiczne. Wyprodukowany jest na papierach
pochodzących z recyclingu, spełniających najwyższe standardy jakości.

Umiejętności

Opublikowano w dniu