Zaznacz stronę

Bardzo się cieszymy, że w tym roku do grona patronów medialnych konkursu dołączył portal Formy XYZ wydawany przez Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Portal Formy XYZ prezentuje podejście do wzornictwa przemysłowego  z różnych perspektyw, umożliwia wymianę doświadczeń i daje okazję do konfrontowania postaw i weryfikowania sądów.