Zaznacz stronę

Większa zauważalność marki

 

podkreślenie pozycji produktu na rynku, osiągnięcie większej rozpoznawalności produktu i samej marki przez wyróżnienie przez profesjonalnych ekspertów IWP

Możliwość posługiwania się
znakiem jakości Dobry Wzór

 

prawo do posługiwania się znakami Dobry Wzór: laureaci posługują się godłem „Dobry Wzór”, finaliści posługują się godłem „finalista konkursu Dobry Wzór ”, uczestnicy konkursu „produkt rekomendowany do konkursu Dobry Wzór ” Produkty czy usługi opatrzone znakami jakości są bardziej zauważane przez konsumenta i zwyczajnie lepiej się sprzedają.

Certyfikat i statuetka

 

laureaci otrzymują certyfikat i statuetkę Dobry Wzór

Udział w pokonkursowej wystawie

 

finałowe produkty i usługi są prezentowane na pokonkursowej wystawie, mogą zaprezentować się w gronie najlepszych produktów i usług dostępnych dla polskiego konsumenta

Umieszczenie firmy w katalogu wystawy Dobry Wzór

 

finałowe produkty i usługi są umieszczone w katalogu wystawy Dobry Wzór (zdjęcie, opis produktu, skrócona ekspertyza wzornicza)

Katalog Wystawy Dobry Wzór

 

firma otrzymuje katalog wystawy Dobry Wzór

Promocja w mediach

 

produkt/usługa jest promowany w mediach patronackich konkursu

Promocja przez IWP

 

produkt/usługa jest promowany  przez IWP w działaniach promocyjnych i PR, w tym na stronie www… i  na profilu facebookowym poświęconym konkursowi

Fachowa ocena

 

produkty są poddawane fachowej ocenie – liczy się nie tylko sam wygląd produktu, ale jego funkcjonalność, ergonomia, stosunek jakości do ceny, odpowiadanie na potrzeby rynku, siła dotarcia do grupy docelowej itp.

Wzrost wartości produktu

 

wzrost wartości produktu w oczach konsumentów, wzrost prestiżu firmy i znajomości marki oraz przede wszystkim wzrost sprzedaży produktu/ usługi.