Zaznacz stronę
  • dołączenie nowych kategorii: Transport i Komunikacja; Moda i Akcesoria
  • nowa nagroda specjalna: za wybitne zasługi dla rozwoju wzornictwa – ufundowana przez Prezesa IWP Bożenę Gargas (na zdj. Prezes IWP z profesorem Jerzym Ginalskim)
  • październik – grudzień – wystawa konkursu DOBRY WZÓR 2016 + wydany katalog