Zaznacz stronę

I Edycja konkursu Dobry Wzór 1993

  • marzec – główna wystawa konkursowa, zorganizowana pod nazwą NAGRODY ’93 + wydany katalog
  • Połączenie z produktami nagrodzonymi na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz w konkursie „Teraz Polska”