Zaznacz stronę

S.A.M. RE-VOLT

Miejski pojazd elektryczny

Projekt:

Heiko Stahl, Marc Frehner, Stanislav Szadkowski, Bartłomiej Kras, Krzysztof Kołodziejek

Dystrybutor:

Impact Automotive Technologies Sp. z o.o.

Cena:

14 000 Euro + 22% VAT

 

Jury uznało że miejski pojazd elektryczny zaprojektowany został w duchu zrównoważonego rozwoju ze wskazaniem kontekstu ochrony środowiska i obniżenia kosztów eksploatacji środków transportu przez indywidualnego użytkownika.

 

Minister gospodarki podjął decyzję o przyznaniu nagrody Wzór Roku 2010 miejskiemu pojazdowi elektrycznemu S.A.M. RE-VOLT uznając za wartą podkreślenia zasadę projektowania z poszanowaniem potrzeb ochrony środowiska. Projekt ten nosi znamiona rozwiązań dedykowanych potrzebom zrównoważonego rozwoju które są niezbędne w kontekście zmian społecznych i ekonomicznych. Pojazd jest nowym typem środka transportu zaproponowanym przez polskiego projektanta i polskiego producenta oraz wskazuje na potencjał dla rozwoju branży transportowej w Polsce. Ponadto, kreuje nowe postawy społeczne.