Zaznacz stronę

Marek Adamczewski i maradDesign

DESIGNER ROKU

 

Tytuł Designera Roku 2006 został przyznany zespołowi multidyscyplinarnemu. Znamienne jest takie wskazanie laureata przez przyznającego tytuł Dyrektora IWP, gdyż wyraża pełne zrozumienie trybu działania współczesnego wzornictwa przemysłowego. Projektowanie produktu nie jest bowiem działalnością pojedynczego twórcy, lecz rolą zespołu składającego się z osób o różnych specjalnościach wymaganych procesem rozwoju Nowego Produktu. Łatwo to powiedzieć, lecz znacznie trudniej zrealizować, znaleźć wspólny język i zdobyć się na szacunek wobec kompetencji pozostałych członków zespołu. To wszystko zasługuje na uznanie.

Zespół projektantów wzornictwa Marka Adamczewskiego zdołał w stosunkowo krótkim czasie wyspecjalizować się w projektowaniu nowych środków transportu szynowego, do których zalicza się nagrodzony autobus 218 MC. W ten sposób firma maradDesign (z siedzibą w stoczni Gdańskiej) stała się zewnętrznym ośrodkiem badawczo-rozwojowym dla bydgoskiej PESY – największego w kraju producenta pasażerskich pojazdów szynowych. Pojazdy powstałe dzięki współpracy tych dwóch ośrodków pojazdy jeżdżą na trasie stołecznej WKD, na trasie Warszawa-Łódź, na Kujawach, Wielkopolsce i Podlasiu, trafiają na tory całej Europy, m.in. do Włoch i na Ukrainę.

Skład zespołu:
Marek Adamczewski
Jakub Gołębiewski
Bartosz Piotrowski
Mariusz Gorczyński
Barbara Hallmann