Zaznacz stronę

Kurka Wolna Jajka z chowu wolno wybiegowego – identyfikacja wizualna

Projekt:

Kuba Bogaczyński

Zleceniodawca:

Grupa Producentów Sp. z o.o.