Zaznacz stronę

Gama Marathon

LOKOMOTYWA MULTISYSTEMOWA

Projekt:

Bartosz Piotrowski – sylwetka zewnętrzna, Mariusz Gorczyński – kabina maszynisty

Producent:

PESA Bydgoszcz S.A.

Na rynku od:

2012

Cena od:

w zależności od warunków kontraktu i zamówionego wyposażenia

 

Jury dostrzegło w projekcie lokomotywy Gama Marathon nie tylko najnowsze technologie i wielofunkcyjność (lokomotywa może być wykorzystywana tak do przewozów pasażerskich jak i towarowych), ale także aspekt humanistyczny i ergonomiczny. Gama Marathon ma pierwszą w historii polskiego kolejnictwa kabinę wyposażoną w toaletę i kuchenkę dla maszynisty. Równocześnie uwagę zwraca strona estetyczna: starannie dopracowana bryła pojazdu, przemyślane podziały płatów poszycia, monochromatyczne wykończenie i dbałość o detale.

 

Uzasadnienie:
Lokomotywa Gama Marathon zwraca uwagę oryginalną, starannie dopracowaną bryłą i dlatego może spełnić przełomową rolę w historii polskiej kolei, wnosząc wysoką wartość estetyczną do jej wizerunku, wpływając na prestiż użytkującego przewoźnika oraz zadowolenie podróżnych.

Konstrukcja lokomotywy została podporządkowana koncepcji stylistycznej i to założenie pozwoliło uzyskać nową jakość. Bryła zewnętrzna została starannie dopracowana. Sposób budowania powierzchni, ich płynność i logiczne przejścia pomiędzy widokami od przodu i z profilu, spójny z całością wykrój bocznej szyby, czy też przemyślane i podporządkowane koncepcji podziały płatów poszycia, dowodzą dobrego warsztatu projektanta.
Na uznanie zasługuje dbałość o detale: nadanie reflektorom charakteru świateł zespolonych, podobnie jak w samochodach. Wnętrze lokomotywy zostało zaprojektowane prosto i praktycznie.
Jakkolwiek estetyczna wartość wnętrza nie ma znaczenia dla odbioru pojazdu w przestrzeni publicznej, to warto jednak podkreślić, że współczesne wymogi stawiają estetykę miejsca pracy niemal na równi z ergonomią i poziomem jego technicznego zaawansowania.

Bez wahania można stwierdzić, że lokomotywa Gama Marathon spełnia wymogi współczesności. Odpowiada na ogólnoświatowy trend i wynikające z niego współczesne oczekiwania związane z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej tego typu pojazdu, które już od dawna wykraczają poza wartości czysto użytkowe i obejmują swoim zasięgiem także walory wizualne.