Zaznacz stronę

CLEVER

Inteligentny wózek

Marka:

MAGO

Projekt:

Łukasz Ostrowski, FLOW360

Producent:

MAGO SA

Na rynku od:

2020

Cena:

Ustalana indywidualnie

Edycja konkursu:

2020

Sfera:

Nowe technologie

Nagrodę specjalną Produkt Roku przyznaje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., partner strategiczny konkursu, dla najbardziej innowacyjnego polskiego produktu.

Uzasadnienie:

Ułatwienie dla kupującego polegające na wprowadzeniu do sklepów samoobsługowych wózków na zakupy będących jednocześnie skanerami towarów i terminalem płatniczym jest innowacją wpisującą się w nowoczesny, aktualny styl życia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może znacznie przyśpieszyć robienie zakupów, unikając stania w kolejce do kasy po wyborze produktów, wykładania ich na taśmę, a następnie ponownego przekładania zakupów z taśmy do wózka przed ich spakowaniem. Zastosowanie wózków CLEVER pozwala również na płynny przepływ klientów niezależnie od ilości dostępnym kas oraz kasjerów i jednocześnie daje możliwość efektywnego wykorzystania pracowników sklepu do innych zadań niż obsługa kasy, np. do pomocy klientom przy odnalezieniu i wyborze produktów, dbanie o regularne uzupełnianie na półkach brakującego asortymentu, czy o czystość i porządek na terenie sklepu.

 

Nagroda Wzór Roku dla Integracji przyznaje Integracja LAB, patron konkursu, dla produktu lub usługi realizujących w pełni założenia designu uniwersalnego.

Uzasadnienie: 

Gdy ponad rok temu powołaliśmy do życia nasz nowy dział, Integracja LAB, za cel postawiliśmy sobie promowanie dostępności architektury, przedmiotów i urządzeń, przestrzeni publicznej i cyfrowej dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnością, w sposób nieoczywisty. Nie chcemy, żeby dostępność kojarzona była wyłącznie z budową pochylni i montażem poręczy. Zależy nam na promowaniu, wspieraniu i uczestniczeniu w tworzeniu rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich osób, rozwiązań nowoczesnych i pozwalających mierzyć się z problemami, których często nie dostrzegamy, a które mogą ułatwiać codzienne czynności.
Uważamy, że firma Mago projektując wózek zakupowy Clever dostrzegła jeden z takich problemów. Zwróciła uwagę na skomplikowanie procesu zakupu w sklepach samoobsługowych, w których konieczne jest wielokrotne przekładanie produktów. Najpierw z półki do wózka, następnie z wózka na kasę i w końcu ponownie do wózka lub torby. Wózek Clever pozwala na uproszczenie tego procesu do jednej czynności – zdjęcia produktu z półki i włożenia do wózka, po uprzednim zeskanowaniu kodu kreskowego. Połączenie z aplikacją pozwala na dokonanie płatności za pomocą podpiętej karty płatniczej lub przy kasie samoobsługowej, bez konieczności ponownego wyjmowania produktów. Rozwiązanie to pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, m.in. zmniejszając kolejki, ale odpowiada na potrzeby osób, dla których przenoszenie ciężkich przedmiotów może stanowić trudność, m.in. osób starszych oraz z niepełnosprawnością ruchu.
Produkt firmy Mago pokazuje, że projektowanie w sposób uniwersalny pozwala tworzyć produkty nie tylko użyteczne, ale również atrakcyjne.