Zaznacz stronę

CHWASTOX

SYSTEM OPAKOWAŃ

Projekt:

SaltPepper Brand Design

Zleceniodawca:

CIECH Sarzyna S.A.

Edycja konkursu:

2017

Sfera:

Grafika użytkowa i opakowania

Projektantom etykiet przyświecało nie tylko stworzenie doskonałego efektu wizualnego, ale też czytelnej nawigacji ułatwiającej szybkie
znalezienie produktu. Każde z opakowań otrzymało przyporządkowany produktowi kod kolorystyczny widoczny na etykiecie i nakrętce
kanistra. Informacje na opakowaniach ujęto w klarowny system graficzny, który odwołuje się do hierarchicznego sposobu pokazywania treści
w blokach tematycznych. Centralną część etykiety zajmuje mocno wyeksponowany logotyp nawiązujący stylistyką do technicznego kroju
pisma, który wyróżnia produkt spośród konkurencji. 

OPINIA EKSPERTA

Etykiety serii produktów CHWASTOX spełniają wszystkie kryteria właściwie zaprojektowanej systemowej grafiki użytkowej, która w miarę rozwoju produktu może być rozszerzana o kolejne pozycje. W powtarzalnym, komunikatywnym layout’cie pomagającym użytkownikowi zorientować się w cechach produktów i porównywać je ze sobą w celu dokonania wyboru, tkwi także walor estetyczny. Wycinkowe potraktowanie zdjęć, obrazujących przeznaczenie preparatu, zapewniło czytelność i pozwoliło uniknąć sztampowej obrazkowej dosłowności.