Zaznacz stronę

„Jakość powietrza w Polsce”

Aplikacja mobilna

Projekt:

zespół projektowy pod kierownictwem Anny Katarzyny Wiech z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykonawca projektu Evertop sp. z o.o.

Usługodawca:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Na rynku od:

2015

Cena:

usługa bezpłatna

Edycja konkursu:

2016

Sfera:

Usługi

 

Aplikacja prezentuje aktualizowane co godzinę wyniki pomiarów jakości powietrza pochodzące ze stacji pomiarowych z obszaru całego kraju. Wyniki wyświetlane są w postaci indeksu jakości powietrza odnoszącego się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Aplikacja uwzględnia wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ozonu. Jeśli ich poziom alarmowy zostanie przekroczony – wysyła powiadomienie

OPINIA EKSPERTA

Aplikacja przydatna dla ludzi szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza. Dostarcza danych o jakości powietrza, stężeniu substancji zanieczyszczających, a także umożliwia ustawienie automatycznych alertów, zdejmując z użytkowników obowiązek regularnego sprawdzania stanu zanieczyszczeń. Dane udostępniane przez aplikację są autoryzowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, co gwarantuje ich wiarygodność i dokładność.