Zaznacz stronę

Zapoznanie się z regulaminem i wybór kategorii konkursowej dla produktu lub usługi

 • Regulamin konkursu
 • Produkt można zgłosić do jednej z 9 sfer: Dom, Praca, Sfera Publiczna, Usługi, Nowe technologie, Grafika Użytkowa i Opakowania, Nowe Materiały, Transport i Komunikacja, Moda i Akcesoria.

Zarejestrowanie produktu/usługi do konkursu

 • Rejestracja, czyli założenie konta uczestnika konkursu na stronie dobrywzor.com.
 • Wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego na stronie dobrywzor.com.pl. (dostępny po zalogowaniu się do konta uczestnika konkursu).
 • Wydrukowanie i podpisanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
 • Przesłanie podpisanego oryginału Formularza Zgłoszeniowego na adres Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Umieszczenie na koncie uczestnika konkursu zdjęć zgłoszonego produktu/usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu.
 • Dokonanie opłaty konkursowej na konto Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Finał konkursu

 • Produkty/usługi zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu.
 • Zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o zakwalifikowaniu się jego produktu/usługi do finału.
 • Zgłaszający ma obowiązek dostarczenia do IWP, na salę wystawienniczą, swojego finałowego produktu/usługi (na koszt własny).

Wyłonienie zwycięzców, gala konkursu i wystawa pokonkursowa

 • W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbędzie się gala konkursu – rozdanie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.
 • Wystawa pokonkursowa DOBRY WZÓR potrwa do daty ustalonej w Regulaminie Konkursu.
 • Po wystawie zgłaszający mogą odbierać swoje produkty/usługi (na koszt własny).