Zapoznanie się z regulaminem i wybór kategorii konkursowej dla produktu lub usługi

  • Regulamin konkursu
  • Produkt można zgłosić do jednej z 9 sfer: Dom, Praca, Sfera Publiczna, Usługi, Nowe technologie, Grafika Użytkowa i Opakowania, Nowe Materiały, Transport i Komunikacja, Moda i Akcesoria.

Zarejestrowanie produktu/usługi do konkursu

Finał konkursu

  • Produkty/usługi zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu.
  • Zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o zakwalifikowaniu się jego produktu/usługi do finału.
  • Zgłaszający ma obowiązek dostarczenia do IWP, na salę wystawienniczą, swojego finałowego produktu/usługi (na koszt własny).

Wyłonienie zwycięzców, gala konkursu i wystawa pokonkursowa

  • W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbędzie się gala konkursu – rozdanie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.
  • Wystawa pokonkursowa DOBRY WZÓR potrwa do daty ustalonej w Regulaminie Konkursu.
  • Po wystawie zgłaszający mogą odbierać swoje produkty/usługi (na koszt własny).