Zaznacz stronę

prof. Michał Stefanowski za promocję polskiego wzornictwa zagranicą

Nagroda specjalna za wybitne zasługi dla polskiego wzornictwa

Uzasadnienie:

BEDA – to europejska organizacja skupiająca stowarzyszenia, organizacje, podmioty, ośrodki projektowe zajmujące się profesjonalnie wzornictwem przemysłowym.

Od 2010 roku przez dwie kadencje członkiem zarządu BEDY był Polak. Wielokrotnie reprezentował interesy środowiska polskich projektantów na forum międzynarodowym. Współpracował przy tworzeniu dokumentów mających wpływ na krajową i europejską strategię gospodarczą, dotyczącą wsparcia dla wzornictwa jako czynnika wpływającego na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Był jurorem w międzynarodowych konkursach. Podejmował i podejmuje szereg  przedsięwzięć promujących polskie wzornictwo za granicą.

Za całokształt dobrych działań na rzecz polskiego wzornictwa, jego rozpoznawalności  poza granicami kraju, za propagowanie polskich interesów wzorniczych na rynku europejskim nagrodę specjalna otrzymuje projektant wzornictwa przemysłowego, wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP, w latach 2001-2010 prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Pan  prof. Michał Stefanowski