Zaznacz stronę

aplikacja mobilna W gnieźnieńskim grodzie

pierwsza tego typu wirtualna makieta wczesnośredniowiecznego grodu z 1 ćw. XI w. wykonana w mobilnej technologii 3D i Augmented Reality (rozszerzonej rzeczywistości). Ta nowatorska technologia pozwala na przestrzenną prezentację grodu gnieźnieńskiego zawierającą wielowarstwowe rekonstrukcje elementów grodu oraz lokalizacje znalezisk archeologicznych,

Projekt:

Piotr Koźniewski (3RStudioMobile)

Producent:

Muzeum Początków Państwa Polskiego